Algemene voorwaarden

De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving.

Deelname aan de lessen van TayronaYoga is pas toegestaan na betaling van het lesgeld voor een losse les of een tienrittenkaart.

Een tienrittenkaart is 12 weken geldig. Mochten er lessen niet doorgaan door toedoen van de docent, dan wordt de kaart verlengd voor het aantal lessen dat de docent niet aanwezig was.

Een tienrittenkaart is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de kaart aan derden ter beschikking te stellen.

Als je bij Tayrona Yoga bent ingeschreven, kun je in overleg bekijken welke les je kunt volgen. Mocht je een keer niet kunnen op je vaste dag, dan kun je altijd een keer van les ruilen (mits daar ruimte voor is). Geef dit wel ruim op tijd aan.

Gaarne op tijd laten weten als je niet deel kunt nemen aan een les. Hierbij geldt het volgende (zowel voor kaarten als een losse les):

Meer dan 24u voor de les:  er worden geen kosten in rekening gebracht

Minder dan 24u voor de les:  de les wordt in rekening gebracht

Vijf minuten voor een les start word je verwacht. Zodat de lessen rustig en ongestoord kunnen starten.

Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de yogalessen.

TayronaYoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door deelname aan de yogalessen.

Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.

Betreed de zaal altijd in schone kleding en met schone voeten. Draag geen sterk ruikende parfums en gebruik altijd deodorant om lichaamsgeur te voorkomen.

Bij ziekte/uitvallen van de docent, word je uiteraard z.s.m. op de hoogte gebracht.

TayronaYoga behoudt zich het recht om tarieven, openingstijden, algemene voorwaarden en huisregels zonder overleg te wijzigen. De deelnemer wordt hier tijdig van op de hoogte gebracht. Het lid heeft het recht om nieuwe algemene voorwaarden niet te accepteren en kan dan na zijn laatst aangeschafte tienrittenkaart opzeggen.

Als de deelnemer wil opzeggen, verneemt TayronaYoga dit graag een kalendermaand van te voren. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, per email of via what´s app. Dit kan worden gedaan via info@tayronayoga.nl of op nr 06 36179674. Het lid zal een opzeggingsbevestiging ontvangen.

In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist TayronaYoga.